500+مشتریان راضی از موسسه آزموده‌ کاران
1350%میزان پیشرفت
481+شرکت های اماده ادامه فعالیت
21+تجربه فعالیت

تیم حسابرسی ما

تیم بزرگ حسابرسی موسسه آزموده‌کاران متشکل از افراد خبره این کار می‌باشد که زیر نظر آقایان بختیاری و درخشان و فرخ که بیش از 40سال سابقه حسابرسی دارند فعالیت می‌کنند این مجموعه با هدف رضایتمندی مشتری و پیشرفت روز‌افزون به فعالیت خود در زمینه حسابرسی ادامه می‌دهد
و همچنین این موسسه دارای شعب‌هایی در کشور های عربی و اروپایی نیز دارد که فعالیت‌ مشابه انجام می‌دهند