تیم حسابرسی ما

تیم حسابرسی موسسه آزموده‌کاران متشکل از حرفه‌ای ترین و مجرب ترین فعالان این حوزه میباشند.

که در ادامه به معرفی برخی از آن ها میپردازیم:

مسعود بختیاری سوجبلاغی (مدیرعامل):فوق لیسانس حسابداری از دانشکده نفت با ۴۴سال سابقه در امور اجرایی،تدریس دانشگاهی،حسابرسی و مدیریت-حسابدار رسمی

علی اصغر فرخ(ريیس هیت مدیره): فوق لیسانس مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی و لیسانس بانکداری از موسسه علوم بانکیبا ۴۱سال سابقه در امور اجرایی و مالی و حسابرسی و تدریس-حسابدار رسمی.

اسدالله درخشانی:لیسانس مدیریت صنعتی ،عضو انجمن مدیران مالی با بیش از ۴۱ سال سابقه در حسابرسی و مدیریت-حسابدار رسمی

امیرحسین عبدالملکی:دانسجوی دکترای حسابداری با بیش از ۲۳ سال سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

مسعود سورانی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۴ سال سابقه در امور مالی و حسابرسی-حسابدار رسمی

حدیث توکلی کوشا:فوق لیسانس حسابداری با ۱۳ سال سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

مهدی رضایی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۵سال سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

مدیران و سرپرستان ارشد و سرپرستان شاغل در موسسه

احسان شیروانی هرندی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۹ سال سابقه کاری در امور مالی و حسابرسی-حسابدار رسمی

مرتضی امیرحايری: لیسانس حسابداری با ۳۲ سال سابقه در امور حسابرسی

بهروز همتی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۱سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

مجید صدیقی:فوق لیسانس حسابداری با 13 سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

محسن علیگو:فوق لیسانس حسابداری با 7سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

رسول سعیدی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۱سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی

صالح عیسی وند:فوق لیسانس حسابداری با 5سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی(قبولی در آزمون)

سعید خان محمدی:فوق لیسانس حسابداری با ۱۰سابقه حسابرسی-حسابدار رسمی(مشروط)

سوابق حرفه ای اعضای هیات مدیره

مسعود بختیاری:

از سال 1350 الی 1360 موسسه حسابرسی کوپرز-آخرین سمت مدیر حسابرسی،از سال 1360الی 1367 موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان-به عنوان مدیر و از سال 1367 الی 1379 سازمان حسابرسی کل کشور – به عنوان مدیر ارشد و همزمان تدریس در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و پس از سال ۱۳۷۹ مدیریت مجامع،مشاور هیت مدیره و عضو هیت مدیره غیر موظف در برخی از شرکت ها و صنایع کشور.بازرس و حسابرس و عضو هیت مدیره شرکت های سرمایه گزاری شده با خارجیان مسيول افتتاح و انحلال برخی از شرکت های سرمایه گزاری با شرکای خارجی بوده‌اند.

سوابق حرفه ای ایشان در سازمان حسابرسی شامل پوشش دادن 5 مدیر حرفه ای سازمان با حدود  ۲۶۰ شرکت و ۳۰۰ نفر پرسنل
در رده های مختلف بعالوه مدیریت استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان بوده است.

 

علی اصغر فرخ:

از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ در موسسات حسابرسی کوپرزاند لیبراند و پیت مارویک از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ در سازمان حسابرسی به عنوان مدیر حسابرسی گروه خودرو فعالیت داشته اندو بعد از آن به عنوان اشخاص حقیقی با سازمان حسابرسی همکاری نموده‌اند.همچنین از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۰ در شرکت تاپ سرویس ،عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری و از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ در شرکت لاستیک البرز داراس سمت عضویت در هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل بوده اند و همزمان عضویت غیر موظف در هیات مدیره شرکت های مختلف و همچنین مسیولیت دبیری انجمن صنفی صنعت تایر را داشته اند.

 

اسداله درخشانی:

از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۳ در موسسات حسابرسی امین و همیار و سازمان حسابرسی اشتغال داشته و از سال ۱۳۷۴ به عنوان اشخاص حقیقی با سازمان حسابرسی همکاری نموده است.از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۹۱ در شرکت هایی همچون شرکت ساپکو به عنوان معاونت مالی و اقتصادی ، شرکت صافی ایران به عنوان مدیرعامل ، شرکت سرمایه گزاری ایران خودرو به عنوان معاونت اجرایی ، شرکت آهنگری ایران خودرو به عنوان عضو مالی هیات مدیره ، شرکت سایپا آذین به عنوان رییس هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل و همچنین در شرکت های شیشه نشکن سایپا و سایپا شیشه به عنوان عضو هیات مدیره و معاون مالی ، در شرکت های لانار و شیشه ایمنی بهنور به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و در شرکت چرخشگر به عنوان رییس هیات مدیره فعالیت داشته است.